Aktualności - Prudnik

OJCIEC TEATRU POLSKIEGO

09.03.2007
0 0 0 0
Prudnik

Sejm przyjął wczoraj przez aklamację uchwałę w 250. rocznicę urodzin Wojciecha Bogusławskiego, w której podkreślił wielką rolę, jaką jego twórczość i patriotyczne zaangażowanie w walkę z zaborcą odegrały w rozwoju kultury narodowej. Rocznica urodzin autora "Cudu mniemanego, czyli krakowiaków i górali" przypada 9 kwietnia.

"Żywo interesował się życiem społecznym i politycznym swoich czasów, włączając Teatr Narodowy w nurt działań wspierających ruchy wolnościowe kierowane przeciw zaborcom, dążące do reformy ustroju państwowego. Za jego sprawą Teatr Narodowy stał się trybuną myśli patriotycznej i postępowej oraz wzorcem kultury teatralnej i literackiej dla rodzimych scen" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Posłowie podkreślili również, że pod dyrekcją Bogusławskiego Teatr Narodowy "opowiedział się w ostatnich latach Rzeczypospolitej po stronie reform, których zwieńczeniem była Konstytucja 3 Maja".

Wojciech Bogusławki, zwany "ojcem teatru polskiego", żył w latach 1757-1829. Był dramatopisarzem, aktorem, reżyserem i wieloletnim dyrektorem Teatru Narodowego. Założył również teatry polskie w Poznaniu, Kaliszu, Gdańsku, Grodnie, Białymstoku, Wilnie i we Lwowie.

PCz, PAP
"Nasz Dziennik" 2007-03-08


Autor: Zarząd Fundacji