Aktualności - opolskie

Co roku 14 marca na całym świecie odbywa się „Dzień Sprzeciwu Wobec Tam ”. W tym dniu w wielu miejscach na naszym globie organizacje ekologiczne i społeczne informują obywateli o skutkach budowy wielkich tam. To wydarzenie koordynow...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KONSUMENTA...

09.03.2007

SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA

Prudnik

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza, jako termin światowy akcji (16-18 września 2005) w trzeci weekend marca, na Wiosenne Sprzątanie Polski (17-19 marca 2006). Zadbajmy o dobre przygotowanie tych działań pod względem logistycznym (m.in. zapewnienie ...

09.03.2007

DZIEŃ KU CZCI NARZĘDZI PRACY

Prudnik

DZIEŃ KU CZCI NARZĘDZI PRACY...

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową jest obchodzony 21 marca. W tym dniu, w 1960 roku, południowoafrykańska policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej demonstracji w Sharpeville, którzy protestowali przeciwko polityce aparthe...

09.03.2007

DZIEŃ BANKNOTÓW

Prudnik

DZIEŃ BANKNOTÓW...

Święty Józef - opiekun Jezusa, mąż Najświętszej Maryi Panny, często nazywany również jej Oblubieńcem. Niewiele wiadomo o świętym Józefie. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie. Niektóre apokryfy np. Protoewangelia Jakuba, Ewan...

09.03.2007

POLA NADZIEI

Prudnik

„...Żonkil, nasz żonkil kochany. Przez wszystkich jest bardzo lubiany. Nadzieja przychodzi z daleka. I smutek już przed nią ucieka...” 18 marca 2007 r. rozpoczyna się kolejna edycja Ogólnopolskich Pól nadziei. Kampania bę...

09.03.2007

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

Prudnik

USTANOWIONY Z INICJATYWY UNESCO JESIENIĄ 1999 ROKU...

09.03.2007

ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA

Prudnik

Corocznie wszystkie kraje członkowskie obchodzą uroczystość Światowego Dnia Morza Rozpropagowany na całym świecie, by zwrócić uwagę na fakt, jak ważny globalnie jest przemysł morski dla światowego handlu oraz by podkreślić wkład Mię...

STANDARDOWE ZASADY WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęte na 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 1993 roku....

28.02.2007

KAZIUKI

Prudnik

„Książe niezłomny, święty Kazimierzu, Królewski synu i chlubo Ojczyzny, Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała Nad naszą ziemią...” Św. Kazimierz był synem króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w Krakowie...

28.02.2007

DZIEŃ MĘŻCZYZN

Prudnik

O zdrowiu kobiet mówi się dużo. Dzięki temu są coraz bardziej śmiałe, coraz chętniej głośno mówią o swoich dolegliwościach. O zdrowiu mężczyzn mówi się mniej. Być może dlatego większość panów nadal krępuje się przyznać do z...

28.02.2007

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY

Prudnik

/USTANOWIONY W 1984 R. PRZEZ MIĘDZYNARODOWY PEN-CLUB/...

28.02.2007

DZIEŃ POKOJU NA ŚWIECIE

Prudnik

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju wygłoszone 1 stycznia 2006 roku. fragment ...” 16. Kończąc to przesłanie, chciałbym teraz zwrócić się w sposób szczególny do wierzących w Chrystusa, ponawiając wezw...

28.02.2007

DZIEŃ PANIKI

Prudnik

DZIEŃ PANIKI...

Geneza Dnia Kobiet Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca - w Polsce Ludowej obchodzony był aktywnie, a obecnie w III Rzeczpospolitej z dużą rezerwą. Warto zapoznać się z genezą święta kobiet.W starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca o...

15.02.2007

65 ROCZNICA POWSTANIA AK

Prudnik

14 lutego mija 65 lat od powstania Armii Krajowej - konspiracyjnej organizacji wojskowej, działającej podczas okupacji na obszarze państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939 roku. AK była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną ...

10.02.2007

750 LECIE STAREGO SĄCZA

Prudnik

Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu uprzejmie informuje, że środki finansowe z przeznaczeniem na organizację Obchodów Jubileuszu 750 lecia lokacji miasta Stary Sącz można wpłacać na konto: 41 8816 0001 2001 0000 0013 0012 Bank Spółdzielc...

RECENZJA Ten rok jest szczególny, mijają minuty, dni, miesiące, lata I gdy przyjdzie zajrzeć w pożółkłe karty kalendarza Znajdzie się szczególna data, pamiętny luty 1967 roku Gdy na deskach sceny Teatr STU, w owej sztuce Kabała B...